Překlady němčiny: obchod, marketing

  • 3.1.2021

Obchodování s německem: Obchodní překlad a komplexní jazykové služby s logickou návazností na obchodní jednání, postup. Německo a obchodně-odborný jazyk na praktické tlumočnické-jednatelské úrovni+jazy odborně-teoretický pro písemné překlad. Komplexní vedení agendy, target listů v jazyce i mimo něj pro tzv. business development či asistované obchodní činnost po jazykové stránce.

Překlady němčiny: studie, ekonomie

Překlady z oborů: POP inzerce (tzv. POP AD – z angl. jaz.), Marketingové studie, Ekonomická praxe, Manažerské interní materiály a mnoho dalšího. Překlad z němčiny do ceštiny – ekonomika/marketing: Obory jakými jsou: reklama, marketingová studia (studia teoretická, i akademická (univerzitní), tedy překlad tzv. akademických prací), ekonomie a ekonomika probíhají při překladech z němčiny jak v úrovni teoretické, tedy ekonomické vědy, nebo na praktické části, kdy jsou řešeny marketingové otázky a tedy překládána témata z oboru jako je marketing, nebo „psychologický marketing“ – tedy spíše psychologie jejímž cílem je zkoumání spotřebitele a vlivu marketingu na něj (psychologický marketing – haluzivně slangový pojem, asimetrická konstrukce).

Překlady němčiny: odborníci

Specialisté, nebo odborník překládající texty z němčiny a angličtiny v sektoru socio-marketing, makro a mikro ekonomie, je odborník zaměřený na několik příbuzných sfér a oblastí , jakými jsou: právo, marketingová studia a další ekonomické obory a oblasti.

Pro obchodní a marketingové překlad z/do němčiny, nás prosím kontaktujte ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,