Překlady norština

  • 11.2.2015
Překlady do norštiny a technické překlad.

Překlady do norštiny: překlad manuálů a dalších oborů. Technické automotive a další průmysl. Chemie, biologie, potraviny, stavebnictví, strojařina, elektro. Expresní kontakt na tým severských jazyků: +420 608 666 582.

V rámci překladů do norského jazyka realizujeme s našimi norskými kolegy technické překlad zejména z oblasti automotive a dalšího průmyslu. Překlady jsou realizovány z anglického jazyka/případně ve výjimečných případech z jazyka českého.

Překlady norštiny: realizace

Norštinu realizujeme jako tzv. technický jazyk, tzn. že většinu našeho předchozího portfolia tvořily technické texty a technické projekty. Při posledním projektu jsme řešili rozsáhlé překlad manuálů z oblasti automotive. Ty jsme realizovali v průběhu času trvajícího v průběžných krocích cca po dobu: 6 měsíců.

Překlady norština: formáty

!Překlady norština“ jsou oddílem pro další formátové dělení. Zpravidla se jedná o sektory formátů zcela typických pro daný technický záběr, jakožto i u dalších severských jazyků, jakými jsou: lotyština, dánština. Některé formáty: Corel Draw, Power Point. Samozřejmým norským výstupem bude v Corelu PDF verze manuálu bez grafických chyb – grafik pracuje extra a vylaďuje chyby vzniklé konverzí z češtiny nebo angličtiny (překlad z angličtiny do severských jazyků jsou v poměru překladů z češtiny do severských jazyků asi 7:3).

Norský překlad: + další kombinace

Norštinu realizujeme v 90 % případů z angličtiny, ale jak uvedeno výše, občas také z českého jazyka. Pro účely a charakter technického trhu se však angličtina již mnoho let nazpět přesunula do výchozího a logického jazyka všech větších technicky působících subjektů. Norštinu také překládáme v kombinaci překladu: norština ⇔ švédština, norština ⇔ čeština, norština⇔angličtina. Poslední norština byla realizována překladem z češtiny. Zaručujeme českého rodilého mluvčího pro překlad do norského jazyka s garantovaným výsledkem kvalitativně nosného překladu. Norma pro překlad z češtiny – asi 20 normovaných stran týdně. Možnost grafických úprav v manuálu. Spolupráce grafika a překladatele.

 

Překlady norštiny: + další prestižní jazyky

Další výrazně realizovanou kategorií, jsou překlad v rámci švédštiny, dánštiny, finštiny, estonštiny, lotyštiny,  jakými např.:  angličtina⇔lotyština (překlad do lotyštiny provádíme v expresních termínech, krátké překlad EXPRESS i jako neexpresní zakázku), němčina ⇔ lotyština, italština ⇔ lotyština, španělština ⇔ lotyština, polština⇔lotyština, estonština⇔čeština, estonština ⇔ angličtina, estonština⇔ruština, švédština⇔angličtina, švédština ⇔ němčina, finština⇔čeština apod. Překlady jsou realizovány zkušenými experty pro jazyk i obor. Překlady dodáváme v různých typech pokročilých formátů: Corel Draw, Power Point apod. Překlady v krátkém časovém úseku. Efektivní komunikace ve věci specifik při zadávání překladu. Další nejčastější verze překladů, naši zákazníci definují jako: překlad do slovenštiny, překlad do angličtiny, překlad z němčiny.

Charakter technického překladu do norštiny:

  • vypracování 1 překladatelem pro souvislé projekty
  • vypracování v grafickém standardu zadavatele
  • překlad glosářů a databází
  • překlad excelových souborů do norštiny
  • překlad expres – norština, švédština, němčina
  • překlad norštiny zkušenými překladatelem
  • překlad do norštiny rodilým mluvčím

Žádáte-li překlad do norštiny – kontaktujte nás prosím ZDE.

Share Button