Překlady norština

  • 11.2.2015
Překlady do norštiny a technické překlad.

Překlady do norštiny: překlad manuálů a dalších oborů. Technické automotive a další průmysl. Chemie, biologie, potraviny, stavebnictví, strojařina, elektro. Expresní kontakt na tým severských jazyků: +420 608 666 582.

V rámci překladů do norského jazyka realizujeme s našimi norskými kolegy technické překlad zejména z oblasti automotive a dalšího průmyslu. Překlady jsou realizovány z anglického jazyka/případně ve výjimečných případech z jazyka českého.

Překlady norštiny: realizace

Norštinu realizujeme jako tzv. technický jazyk, tzn. že většinu našeho předchozího portfolia tvořily technické texty a technické projekty. Při posledním projektu jsme řešili rozsáhlé překlad manuálů z oblasti automotive. Ty jsme realizovali v průběhu času trvajícího v průběžných krocích cca po dobu: 6 měsíců.

Překlady norština: formáty

!Překlady norština“ jsou oddílem pro další formátové dělení. Zpravidla se jedná o sektory formátů zcela typických pro daný technický záběr, jakožto i u dalších severských jazyků, jakými jsou: lotyština, dánština. Některé formáty: Corel Draw, Power Point. Samozřejmým norským výstupem bude v Corelu PDF verze manuálu bez grafických chyb – grafik pracuje extra a vylaďuje chyby vzniklé konverzí z češtiny nebo angličtiny (překlad z angličtiny do severských jazyků jsou v poměru překladů z češtiny do severských jazyků asi 7:3).

Norský překlad: + další kombinace

Norštinu realizujeme v 90 % případů z angličtiny, ale jak uvedeno výše, občas také z českého jazyka. Pro účely a charakter technického trhu se však angličtina již mnoho let nazpět přesunula do výchozího a logického jazyka všech větších technicky působících subjektů. Norštinu také překládáme v kombinaci překladu: norština ⇔ švédština, norština ⇔ čeština, norština⇔angličtina. Poslední norština byla realizována překladem z češtiny. Zaručujeme českého rodilého mluvčího pro překlad do norského jazyka s garantovaným výsledkem kvalitativně nosného překladu. Norma pro překlad z češtiny – asi 20 normovaných stran týdně. Možnost grafických úprav v manuálu. Spolupráce grafika a překladatele.

 

Překlady norštiny: + další prestižní jazyky

Další výrazně realizovanou kategorií, jsou překlad v rámci švédštiny, dánštiny, finštiny, estonštiny, lotyštiny,  jakými např.:  angličtina⇔lotyština (překlad do lotyštiny provádíme v expresních termínech, krátké překlad EXPRESS i jako neexpresní zakázku), němčina ⇔ lotyština, italština ⇔ lotyština, španělština ⇔ lotyština, polština⇔lotyština, estonština⇔čeština, estonština ⇔ angličtina, estonština⇔ruština, švédština⇔angličtina, švédština ⇔ němčina, finština⇔čeština apod. Překlady jsou realizovány zkušenými experty pro jazyk i obor. Překlady dodáváme v různých typech pokročilých formátů: Corel Draw, Power Point apod. Překlady v krátkém časovém úseku. Efektivní komunikace ve věci specifik při zadávání překladu. Další nejčastější verze překladů, naši zákazníci definují jako: překlad do slovenštiny, překlad do angličtiny, překlad z němčiny.

Charakter technického překladu do norštiny:

  • vypracování 1 překladatelem pro souvislé projekty
  • vypracování v grafickém standardu zadavatele
  • překlad glosářů a databází
  • překlad excelových souborů do norštiny
  • překlad expres – norština, švédština, němčina
  • překlad norštiny zkušenými překladatelem
  • překlad do norštiny rodilým mluvčím

Žádáte-li překlad do norštiny – kontaktujte nás prosím ZDE.

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlady norština