Švédština, finština – tabulkové překlady: Excel

Technical expertise translations, tel:+420 608 666 582.

Technical expertise translations. Švédské a finské technické překlady, tel:+420 608 666 582. Další jazyky pro technický překlad. Více informací v kontaktech.

Pro našeho významného klienta, podnik zabývající se vývojem a prodejem obráběcích zařízení, jsme v měsících: srpen, září, provedli překlad Excelových tabulek s programovými hláškami do švédštiny a finštiny. Jednalo se o související tabulky k překladům manuálů. Obojí jsme obdrželi v anglickém i českém jazyce a vytvářeli švédskou a finskou jazykovou mutaci. Tabulky čítali přes 50 normovaných stran textu, celkem tedy asi 400 tzv. normovaných řádků. Rozsahy souvislých manuálů byly v řádu stovek. Celkem tedy asi 450 normovaných stran náročného technického textu v rozmezí daného rozsahem a odbornou náplní daných manuálů.

Překlady do finštiny a švédštiny: screens

Část našeho týmu vycházela z anglické předlohy a část z české předlohy. V případě české předlohy pro překlad do finštiny jsme použili angličtinu jako referenční zdroj pro objasnění některých nejasností. Též během překladu vyplynulo několik slovních spojení, jejichž význam nám marketingový tým společnosti objasňoval. Byly jsme schopni tato vyvětlení v podobně pochopení pojmů zpětně opět obratem impementovat do textu normovaných řádků.

Překlady finštiny a dalších jazyků: termíny

Název souboru s tabulkami byl tradičně nazván: Sceens, tedy obrazovky. Z daných českých a přeložených finských dvojic pojmů pro představu vybíráme následující: Čas – Aika, Čís. – Nro, Číslo – Numero, Datum – Päiväys, GR – GR, Hodnota – Arvo, Název datového záznamu -Tietotallenteen nimi, Název predpisu – Reseptin nimi, Parametr – Parametri, Poruchová hlášení – Vikailmoitukset, Rezerva – Varalla, Stav – Tila. Technické překlady a termíny pro jejich vyhotovení jsou otázkou individuální dohody. Další nejčastější jazyky pro překlad technických manuáků jsou: angličtina, italština, švédština, slovenština, turečtina, polština, němčina, finština.

Překlady do finštiny: „poslední technika“

Poslední realizace do finštiny: z češtiny a angličtiny proběhla v měsících prosinec 2016 a únor 2017. Jednalo se technicky poměrně náročné celky souborů, z nichž druhý byl: rozsáhlejší a technicky komplikovanější (překlady Excelových tabulek). Také četnost formátů nepřidala na snadnosti překladu. Překladatel však zvládnul svou technickou práci: se znalostí anglických technických textů a jejich překlad do finštiny, v ideální kvalitě. V termínu jsme předávali dvě práce překladů do finského jazyka. 1. práce čítaly celkově 168 technických stran: vzduchotechnika a 2. část – soubory k věci energetiky. Běžné termíny pro nejnáročnější překlady, cca 100 normovaných stran – jsou asi 1 měsíc a až 6 neděl. Překlad do finštiny realizujeme jak z českého, tak anglického jazyka. Další jazykové varianty jsou k posouzení.

Překlady do finštiny: realizace

Překlady do finštiny provádí a finský překladatel. U překladů finštiny je norma pro překlad mírně snížena oproti švédštině. U překladů do finštiny, poskytujeme kapacitu do cca 50 technických stran za úsek: 1 – 2 týdny. Úsek pro měření náročnosti překladů do finštiny stanovujeme ve vztahu k normovaným českým, anglickým, nebo finským stranám. Časově-měrná jednotka: úsek, strana nebo hodnocení náročnosti probíhá souběžně před stanovením výstupů pro klienta: cena, čas.

Překlady švédského jazyka: finský tým

Popis projektu: výběrové řízení – finština: Skupina A nadále provedla překlad nabídek do finského jazyka. Finská překladatelka ze skupiny B provedla na začátku opravy finských obchodních nabídek s minimálním zásahem do stylu a gramatického aspektu textu. Typový rozsah překladů z/do finštiny: Manuál, Zadávací formulář, Stavební smlouvy – 2 x, Cenový výměr, Předpisy řízení, Administrativní předpisy: 60 normovaných stran. Celkový množstevní rozsah: 180 stran ve finském jazyce a 7 normovaných stran v českém jazyce pro korekturu a překlad.

Charter práce na překladech do finštiny:
 • spolupráce překladatele s klientem
 • svědomité obsažení terminologie klienta
 • krátké expresní překlady do finštiny do 24 hodin
 • krátké velmi expresní překlady finštiny do několika hodin
 • splnění nároků na cílového finského uživatele
 • splnění termínů dodání na 100 %
 • rychlá odezva vedoucího týmu
 • finské překlady pro rodilé mluvčí
 • technické obory

Obecné technické charakteristiky práce překladatele finštiny:

 • rychlé vyhodnocení překladu, co do rozsahu a nutného času pro vypracování
 • sdělení ceny výpočtem z výchozího textu i ze složitějších formátů
 • překlad z anglického jazyka
 • překlad z českého jazyka
 • dodržení termínu na 100 %

Žádáte-li od nás expertní technický překlad do finského, nebo švédského jazyka v extra formátech, kontakt je ZDE.

Share ButtonŠtítky: ,