Preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením

  • 14.6.2023

Preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením / Jazyky: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina a iné. Lekári s klinickou praxou pracujúci na prekladoch pre farmaceutický priemysel: farmaceutický marketing. Spolu s prekladom sa vytvára aj špičkový grafický návrh požadovaného materiálu. +420…

Preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením: vyhotovujú ich samotní lekári (v sporných prípadoch nejednoznačných diagnóz) alebo súdni znalci v odbore (kmeňový preklad však vždy vyhotovuje lekár), pričom pri tomto preklade zohráva úlohu číslo jeden odborná vecnosť, dôslednosť odborných lekárskych termínov a komunikatívnosť (t. j. tzv. disciplinárna komunikatívnosť).

Preklad lekára

Preklad lekára je teda z hľadiska medicínskeho obsahu zaručený. Autenticita v oblasti lekárskeho prekladu (MUDr. Schwarz): 17.8.2018 o 10:20 hod. sa vykonáva sonografické vyšetrenie panvy a brucha, pacientka musí byť nalačno – pacientka je poučená vo veci prípravy na vyšetrenie, pacientka dostala laboratórnu žiadanku. Ďalšie vyšetrenie na onkologickom oddelení čo najskôr.

Preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením

Preklady pre IKEM (EGK, Thomayerova nemocnica) a iné ústavy, napríklad Masarykov onkologický ústav, sa zvyčajne vykonávajú v režime 3 fyzických strán onkológa, ako 2 prekladateľské dni lekára. V prípade dlhších spisov a hlásení o ochorení ako 2 – 4 pracovné dni lekára. Dohoda s lekárom o možnom termíne pre IKEM (EGK, Thomayerova nemocnica – preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením), ako expresná objednávka – možné individuálne.

Preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením – EGK, Thomayerova nemocnica

– pacienti českých lekárov odchádzajúci na ďalšiu liečbu do zahraničia
– preklady do najbežnejších lekárskych jazykov: angličtiny a nemčiny
– preklady do menej rozšírených lekárskych jazykov: ruština, francúzština, španielčina, taliančina atď.
– Pacienti prichádzajúci od zahraničných lekárov – k českým lekárom / ďalšia liečba v Českej republike
– českí lekári vydávajúci lekárske správy českým a zahraničným pacientom
– špičkové české zdravotnícke ústavy (na žiadosť pacienta): IKEM, Vojenská nemocnica, Masarykov onkologický ústav atď.

Preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením: MUDr. Schwarz

Odborná typológia prekladov lekárskych správ: spracovanie tímom lekárov. Expresný kontakt na hlavného prekladateľa. Spracovanie lekárskeho prekladu do 24 alebo 48 hodín. Lekársky preklad: syntéza a preklad lekárskych správ do materinského jazyka nemčiny. Preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením: pre českých a zahraničných pacientov. Preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením: pre domácich a zahraničných pacientov. Možnosť expresného prekladu z oblasti medicíny: MUDr. Schwarz, MUDr. Ivanov. Termíny na preklady z medicíny stanovujeme pre 8 zákaziek z 10, a to do 2 pracovných dní. Tieto termíny sú na 100 % dodržané.

Ak potrebujete preklady z medicíny do španielčiny s úradným overením – kontaktujte tím lekárov pre prekladateľské posudky TU.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,