Vyšší ověřování listin, nebo apostily, edice od března 2021

  • 13.4.2021

Jedním z hlavních zaměření našeho týmu, kromě soudních či běžných překladů a jejich osobního předávání v Praze, je i zajišťování apostil a/či vyššího ověřování listin do zemí, které nejsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, přijatou v Haagu dne 5. října 1961.

Pro které země je potřeba udělat vyšší ověření?

V současné době je přesně 120 států nebo teritorií, které uznávají výše uvedenou úmluvu z roku 1961, tedy které uznávají dokumenty označené apostilou ministerstva zahraničí jiného signatáře této úmluvy. Tento seznam by byl zde v článku poněkud zdlouhavý, je proto v samostatném článku Kde přijímají apostily a kde nikoli?. Těmto všem státům postačí dokumenty ověřené naším MZV. U ostatních je potřeba provést další kroky, zakončené cestou na jejich ambasádu.

A pak se již dají dokumenty použít v zahraničí?

Poté, co dokument nese razítko MZV pod apostilou, nebo ověřovací doložku konzulárního odboru ambasády toho kterého státu, JE již možné použít tento konkrétní dokument v zahraničí. Avšak pouze tento konkrétní výtisk dokumentu. S nalepenými kolky, vlastnoručními podpisy a tak dále. Když si člověk z takto ověřeného dokumentu, udělá u nějakého notáře kopii a pokusí se s tou přijít někde v zahraničí na úřad, úředník má v tu chvíli plné právo takto vyhotovený dokument odmítnout a požadovat originál. Jinými slovy, pokud si chcete například nechat ověřit jeden výtisk výpisu z obchodního rejstříku, a budete jej chtít použít u několika státních tendrů v zahraničí, pravděpodobně dojde k odmítnutí notářských kopií. Zpravidla, kolikrát budete chtít určitý dokument použít na oficiálních místech v zahraničí, tolik vyhotovení a plného ověření dokumentu, si musíte zajistit.

Toto ověření je tedy finální krok. Jaké kroky k němu ale vedou?

Na přelomu let 2020 a 2021, vešla v platnost novela zákona o soudních znalcích a tlumočnících, která zcela zpřetrhala postupy, které v tomto oboru platily za standard, již od 90-tých let. První změna nastala tehdy, když novela vešla v platnost a ihned se ukázalo, že ten kdo ji psal vůbec neznal situaci která panuje v již tak malé skupince soudních tlumočníků. A ani se zákon neohlížel na rutinní postupy u soudních dvorů. Prostě novela přinesla postupy, které trvalo čtvrt roku implementovat do praxe. Během této doby, pokud se někdo snažil o obchod nebo jinou formu zahraničního styku, tak buď zešedivěl, nebo zaplatil horentní sumy za to, co kdysi bývala záležitost tisícikoruny a jednoho odpoledne.

Dobrá, a jaký je tedy aktuální proces ověření NYNÍ?

Nyní, od dubna 2021, již je však situace, doufejme, relativně ustálena. Avšak bohužel, dosti v neprospěch běžných občanů, kteří se snaží zajistit si dokumenty, třeba pro dovolenou. Situace je taková, že výsledek vládních nařízení způsobil, že překlad dokumentů, pro použití v zahraničí … jako příklad uveďme překlad rodného listu, tento rok stojí o několik stokorun více, než stál v roce 2020. V současné době totiž MZV požaduje, při překladu dokumentů, aby byl podpis překladatele na soudní doložce, která tvoří nedělitelnou součást každého soudně ověřeného překladu, ověřen notářem. To s sebou nese dodatečný poplatek pokrývající čas překladatele, poplatek od notáře zahrnutý do ceny překladu a konečně možná i hodinu promarněného času jak překladatele, tak i jeho klienta. Účtenka, kterou tímto krokem neinteligentně jednající česká legislativa, připojila k celkové ceně překladu pro obyčejného člověka, se může pohybovat od 300 Kč až po tisícikorunu, v závislosti na typu dokumentu, městě a ostatních faktorech. Bohužel. Dá se na to však jít chytře, pokud člověk opravdu nespěchá.

Co můžete udělat proto, aby vaše bitva s úřady byla co možná nejjednodušší?

Po změnách v roce 2021, dle posledních konzultací s lidmi na konzulárním oddělení MZV, je v současné době nejlepší vyhýbat se určitým typům vystavení dokumentu. Nejčastější dokumenty, které si lidé nechávají vystavit jsou rodné listy, výpisy z OR, nebo kopie různých listin. Tyto se dají vystavit na řadě různých míst. Pokyny lidí z MZV jasně radí, pokud chcete rychlé vyřízení apostily, vyhýbejte se poštám, stanicím CzechPointu. Pokud to uděláte, zvýší se vaše šance, že MZV dokumenty zvládne vyřídit na počkání, namísto 5 pracovních dnů což je jejich běžný nejdelší termín.

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Vyšší ověřování listin, nebo apostily, edice od března 2021