Italské překlady – na 120%

Italské překlady v týmu akademikcých překladatelů činí významnou položku. Pro expresní překlady s ověřením, nebo jiných oborů lidské činnosti, nás kontaktujte na 608 666 582

Italské překlady v týmu akademikcých překladatelů činí významnou položku. Pro expresní překlady s ověřením, nebo jiných oborů lidské činnosti, nás kontaktujte na 608 666 582

Italské překlady vyhotovujeme v kombinacích s dalšími cizími jazyky. Silná základna překladatelů ovládajících, nejenom italštinu, ale také další cizí jazyk je dobrým předpokladem pro vytvoření nabídky, která je schopna pokrýt poptávku co do:

  • kvality (qaulita´),
  • množství (quantita´),
  • oborové škály (gamma).

Takové oborové škály, která jde napříč obory, jakými jsou medicína, věda, chemie, technika průmysl. Z konkrétních zakázek zapadajících do tématu zmíněných oborů lze citovat např.:

  • překlady lékařských zpráv z/do italštiny, nebo z/do jiného cizího jazyka
  • překlady odborných publikací a skript na téma medicína, zdravotnictví, farmacie, apod. 
  • překlady bezpečnostních listů z/do italštiny, nebo z/do jiného cizího jazyka

Překlady italského jazyka

U překladů z/do italštiny vycházíme z pevné profesionální základy, kdy všichni překladatelé mají:

  1. Odborné vzdělání v oboru filologickém, nebo jinak jazykově orientovaném – rámec italština
  2. Prodělali bohatou překladatelskou praxi (nejméně deset let) do chvíle, než se stali členy týmu Akademiků

Překlady italského jazyka

Pro své klienty máme připraveny i nabídky týkající se množstevních slev za důvěru v nás vloženou v podobě rozsáhlých překladových souborů. Jsme schopni pokrýt tisíce normovaných stran věnovaných překladu technických manuálů a komponentistiky v jakémkoliv výrobním či obchodním odvětví majících návaznost na italský jazyk a překlady v něm.

Žádáte-li překlad z/do italštiny na kvalitativně vysoké úrovni, kontaktujte nás ZDE.

 

 

Share