Bezpečnostní listy Slovensko / MSDS: překlad pro Slovensko

  • 1.1.2021

 

Slovenské verze bezpečnostních listů pro Slovenské legislativní a jazykové prostředí: vyhl. 67/2010, nařízení komise EU 453/2010. Expresní kontakt na zpracovatelský odborný tým.

Slovenské verze bezpečnostních listů pro Slovenské legislativní a jazykové prostředí: vyhl. 67/2010, nařízení komise EU 453/2010. Expresní kontakt na zpracovatelský odborný tým.

Nedávno jsme rekapitulovali majoritní záběr v překládaných tématech „našich lidí“: Technické, lékařské a překlad z chemického průmyslu. Překlady manuálů, lékařských zpráv, vyhotovení MSDS, prohlášení o vlastnostech apod. Dnes však zazněl z úst klientů jasný dotaz. „Jak je to tedy v případě bezpečnostních listů pro Slovensko“.

SLOVENSKÉ BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Dotaz z úst klientů nejprve zněl ve smyslu pouhých překladů bezpečnostních listů z angličtiny do slovenštiny. Tento dotaz jsme z profesionálního hlediska mírně moderovali a dali klientovi exaktní odpověď. Ta se týkala slovenského národního prostředí, které definuje některé specifika dodávaných bezpečnostních listů pro Slovenskou republiku. Ta respektujeme a nabízíme jako celistvou variantu, tedy: tvorbu bezpečnostních listů, jako celistvou jazykovou i legislativní verzi.

Bezpečnostní listy Slovensko: termíny

Termíny pro vypracování bezpečnosních listů chemikem na Slovensku pro české klienty, jsou podobné, jako u ostatních jazykových, nebo typologických projektů. Zpravidla definujeme naší překladatelskou normu jako výraz rovnice: 5-7 normovaných stran/měsíc. Je-li tomu jinak a je-li norma pro překlad navýšena, děje se tomu ze zcela specifických důvodů.

Překlad etiket, normované strany: slovenština

Etikety do slovenštiny v rozsahu např. 1 normovaná strana, v počtu – 25 – stanovujeme tak, že na ně vyhrazujeme cca 1 týden času. Podobné platí u bezpečnostních listů, cca 10 bezpečnostních listů do 1 týdne do slovenského jazyka. Způsob předání: E-mailová příloha/sdílení dat (přílohy) jiným on-line nástrojem pro datově rozsáhlejší přenos. Rozsah a náplň bezpečnostního listu: odpovídá požadavkům SK legislativy a SK úředníkům kontrolního úřadu. Slovenský název pro bezpečnostní list: KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV. Legislativní klasifikace: „Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EU 453/2010″.

Žádáte-li od nás vypracování bezpečnostního listu do slovenského jazyka – kontaktujte nás prosím ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , , ,