Jaké překlady z/do švédštiny vypracováváme

  • 14.8.2013
Technické překlady do švédštiny z českého a anglického jazyka za nejlepší cenu na trhu a v nejvyšší kvalitě. Překlad rodilým mluvčím švédštiny, filologem či inženýrem v technických oborech strojírenství a elektrotechnika. Tým akademických překladatelů, tel: 608 666 582.

Technické překlady do švédštiny z českého a anglického jazyka za nejlepší cenu na trhu a v nejvyšší kvalitě. Překlad rodilým mluvčím švédštiny, filologem či inženýrem v technických oborech strojírenství a elektrotechnika. Tým akademických překladatelů, tel: 608 666 582.

Překlady ze švédštiny jsou rozšířenou podnabídkou Týmu akademických překladatelů. V tomto oboru hostíme celkem 3 odborníky – filology na švédštinu. Jsou jimi překladatelé akademici s VŠ vzděláním v oboru a s více, než 10-ti letou praxí v překladech švédštiny a překládání obecně.

Překlady z/do švédštiny

Překlady do švédštiny jsou náročnější variantou oboru – překlady švédštiny – tedy překlady do jazyka. Dva z našich odborníků na švédské překlady jsou švédští rodilí mluvčí s právní a technickou specializací na překlady a bezvadně ovládají svůj rodný jazyk. Jsou vystudovanými bohemisty a jejich překlady jsou tou nejlepší variantou, co se dochvilnosti a pravé švédské kvality týká.

Právní překlady z/do švédštiny: Překlady smluv do švédštiny, nebo z jazyka jsou nejčastějším podoborem právních překladů, tedy podoborem s největší poptávkou. Při překladech smluv ze švédského jazyka vycházíme z poznatků ostatních právních oborů – tedy práva občanského a obchodního, toho českého, i švédského.

Automobilový průmysl: překlady

Automobilový průmysl a s ním spojené výrobní systémy si žádají odborníky jak z oblasti IT, tak překladatele na švédský jazyk a ideálně kombinaci obojího. Dva z našich specialistů se zaměřují na překlady a lokalizaci výrobního a systémového software pro výrobní linky a stroje, včetně překladů manuálů, norem atp.

Pro překlady z/do švédského jazyka a oborových informacích, nás směle kontaktujte ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: