Klinika dětské neurologie 2. LF UK

  • 11.4.2023

Překlady lékařských zpráv z německého a anglického jazyka: +420 608 666 582.

UKÁZKA Z PŘEKLADU: 

Nasazen VGB. Na kontrolním EEG po 1 týdnu terapie VGB abnormální spánkový záznam pro četné multifokální hroty s maximem pod Cz, ojedinělé general. mnohočetné hroty, bez jasných iktálních vzorců. Výbojů ubylo ve srovnání s minulým záznamem. Vzhledem k tomu a klinicky zachycovaným záchvatům s frekvencí 1-3 denně do terapie přidán VPA, který dobrým efektem. Na kontrolním EEG abnormální záznam spánku, bez obvyklých spánkových transientů, patrné občasné posteriorní hroty a mnohočetné hroty, celkově však výbojů opět ubylo. Souhrnem: Záchvaty charakteru infantilních spazmů, na EEG vstupně obraz blížící se hypsarytmii, popisován regres ve vývoji.

Překlad Westova syndromu

Uzavíráme proto jako Westův syndrom. Na dvojkombinaci VPA+VGB t.č. dobře kompenzována. MRI mozku s opožděnou myelinizací vlevo (předběžný nález), bez dalších ložiskových změn – dle dalšího vývoje eventuelně bude zhotovena kontrolní MRI s odstupem 1-2 let k posouzení dynamiky nálezu, obraz vysvětluje pravostranný hemisyndrom. Pacientku propouštíme va stabilizovaném stavu do péče dětského neurologa v místě bydliště.

Překlad lékařem

Účet: v: 29002, 29004, 09555
Ošetřující lékař
MUDr. Kudr Martin,Ph.D.

Žádáte-li překlad od českých a německých lékařů, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,