Komplexní služba pro překlad abstraktů/překladů diplomových a dizertačních prací

  • 25.1.2021
Překlady odborných VŠ a doktorandských prací, včetně překladů abstraktů a anotací, doslovů apod. Expresní kontakt: 608 666 582.

Překlady odborných VŠ a doktorandských prací, včetně překladů abstraktů a anotací, doslovů apod. Překládané obory v abstraktech (expresní abstrakt MUDr. Helmut Schwarz): přírodověda, všeobecná sestra, sestra Bc., Mgr. obory, ekonomie, všeobecný lékař, ČVUT. Expresní kontakt: 608 666 582.

Práce jazykové: Diplomové práce a jejich korektury v oborech lingvistických, translatologických a filologických jsou korigovány zkušeným odborníkem v těchto oborech, popřípadě renomovaným překladatelem, jehož odbornou náplň tvoří, mimo běžné překlad, také lingvistika.

Do jakých jazyků se ABSTRAKTY nejčastěji překládají?

Nejčastěji probíhá překlad abstraktu do angličtiny a němčiny. Poměr překladů abstraktů do němčiny a angličtiny je asi 3:7. Nejčastější obory překladů abstraktů za poslední dekádu 2012 jsou obory lékařské: MUDr., Mgr., Bc. (všeobecné lékařství, fyzioterapie, všeobecná sestra) a posléze obory technické a ekonomické (Ing., Mgr., PhD.).

Překladatelská vs. Korektorská PRÁCE

Práce dizertační/Odborná korektura: Dizertační práce velikého rozsahu, jakou jest, si vyžaduje zvláštní úsilí a dlouhodobé soustředění překladatele v tomto oboru. Překladatelskou práci korektora odborných pojmů a termínů provádí akademik s profesním, nebo silně mimo-profesním zájmem v tomto oboru. Práce z oboru sociologie-marketing. Akademičtí překladatelé jsou překladatelé z veliké části se vzděláním v humanitních oborech, nebo ekonomických vědách a poskytují širokou odbornou základnu pro překládané, nebo jazykově supervizované obory, jako: psychologie, sociologie, marketing, management, andragogika, literatura a další humanitní vědy a jazyky.

TERMÍNY A CENY ZA PŘEKLADY ABSTRAKTŮ

Rychlé překlad abstraktů (MUDr. Helmut Schwarz) – 500 Kč normovaná strana. Běžné termíny překlad abstraktů, del rozsahu 400 – 450 Kč. Překlad abstraktu za 3 pracovní dny: 400 Kč / normovaná strana. Min. účtované množství u překladu abstraktu: 400 – 450 Kč (minimální částka účtovaná za překlad abstraktu nebo lékařských textů).  Obory: přírodověda, všeobecná sestra, sestra Bc., Mgr. obory, ekonomie, všeobecný lékař, ČVUT.

NEDĚLNÍ EXPRESNÍ PŘEKLAD K DIPLOMOVÉ PRÁCI EXPRESNĚ

Nedělní překlad v čase 17:00 – 22:00 jsme aplikovali na ekonomickém textu, překládaném do angličtiny. Ukázka z českého textu: bakalářská práce (nezveřejňujeme bez souhlasu autora). Text anotace, překládáme v rozsahu 4 NS v čase 17:00 – 22:00 s nejvyšší mírou odpovědnosti. Nedělní překlad do angličtiny definujeme, jako expresní. Překlad z češtiny do angličtiny v oblasti ekonomie, jako druhý nejčastější typ textů v oblasti překladů anotací pro bakalářské a magisterské obory.

Překlad abstraktu Svéprávnost a opatrovnictví z pohledu klientů a odborné veřejnosti

Překlad klinickým psychologem z oblasti sociálních služeb. Termín překladu abstraktu: 2 dny. Jazyk překladu abstraktu: angličtina. Další časté jazyky překladů abstraktu: němčina, slovenština, angličtina, ruština, španělština, italština, švédština, polština. Obory překladů abstraktů MUDr. Schwarz: lékařské, ošetřovatelské obory. Další obory překladů abstraktu: technické a ekonomické obory překladů abstraktů.

Žádáte-li od nás informaci ohledně překladu abstraktu či vědecké práce, kontaktujte nás ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,