Notifikace kosmetických výrobků a další související služby

  • 17.3.2023

CENY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ A DALŠÍCH SLUŽEB: 

  • Ceny bezpečnostních listů se liší, dle odebíraného množství. U odebrání jednoho listu pro 1 produkt je cena cca 3000 Kč za tento.
  • Pokud zákazník objedná počet listů 3-4, jsme schopni učinit cenu 2200 Kč.
  • Pokud je listů více, jak 5, lze cenu snížit na 1700 Kč.
  • Oznámení do českého registru CHLAP pro každý výrobek 400 Kč.

Pokud je výrobek dovážen přímo ze země mimo EU (jak uvádí zákazník, tj. Turecko), je potřebné oznámit každou složku do Evropské chemické agentury (ECHA), každá složka se ohlašuje zvlášť á 350 Kč, t.j. celkový počet složek (předpokládáme cca 20), tedy cenově 20 x 350 Kč.

Pasty bez fluoridu

Notifikace kosmetických výrobku je opět na centrální evropské úrovni, je to složitější proces, cena notifikace jednoho výrobku je proto v takovém případě 2000 Kč. Běžné notifikace v národním registru, jsou pak účtovány, jak je naznačeno níže. Notifikace není jediný nabízený produkt na poli uvádění nových výrobků na trh. Mezi další služby patří: 1. vypracování / lokalizace / aktualizace bezpečnostního listu, 2. vypracování etikety.

Zdroj: Ministerstvo – oznamování.

SHRNUTÍ:

  • 4 listy = 4 x 2200 Kč.
  • CHLAP, zpravidla 350 – 400 Kč za výrobek.
  • ECHO, cca 20 x 350 Kč.
  • Notifikace kosmetiky = 2000 Kč.

Ceny jsou bez DPH. Pokud jste ale neplátci, dokážeme zařídit uvedené ceny, jako koncové. Uvedené ceny mohou být pouze orientační – pro přesnou finanční nabídku za provedení notifikace jakýkoliv výrobků, nás prosím kontaktujte nejlépe E-mailem tak, že zašlete podklady na daný kontakt a uvedete počet požadovaných notifikací. Cenu notifikace kosmetického či jiného výrobku, určujeme dle finálního počtu notifikací. Pouze 1 notifikace má jinou cenu, než provedení třech nebo deseti notifikací. Velikou slevu na případnou notifikaci dokážeme uskutečnit také v případě odebrání i lokalizace bezpečnostních listů. Má-li zákazník potřebu nechat vypracovat také bezpečnostní listy, tj. např. 3 bezpečnostní listy a 2 notifikace, je cena notifikací kolem 350 – 400 Kč.

Pro objednání notifikace kosmetického výrobku, nás kontaktujte ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Notifikace kosmetických výrobků a další související služby