Překlady pro výběrové řízení

 • 10.4.2019
 • Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
 • Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
 • Seznam přijatých žádostí o účast v užším řízení
 • Oznámení o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 • Předávací protokol k převzetí zadávací dokumentace
 • Přehled splněných požadavků na způsob zpracování nabídky
 • Protokol o otevírání obálek s nabídkami
 • Evidenční arch přijatých nabídek
 • Prezenční listina otevíraných obálek s nabídkami (uchazeči)
 • Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
 • Čestná prohlášení členů komise
 • Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
 • Protokol o výslechu svědka
 • Kupní smlouva
Share Button