Překlady z němčiny

  • 15.12.2014

Technické a odborné překlady z německého jazyka v rámci exkluzivních oborů, jako: chemie, medicína, farmacie a technické obory výrobního a exportního průmyslu v různých odvětvích výrobních a distributorských firem v ČR.

Technické a odborné překlady z německého jazyka v rámci exkluzivních oborů, jako: chemie, medicína, farmacie a technické obory výrobního a exportního průmyslu v různých odvětvích výrobních a distributorských firem v ČR.

Jak může laik měřit kvalitu překladu? Jen velmi těžko, ale také zároveň velmi snadno. Těžko může laik či běžný uživatel německého jazyka posoudit kvalitu odborného překladu. Druhý odborník již ale toto může zvládnout, je schopen provést odborný posudek na překlad (např. soudní tlumočník), nebo provést jazykovou analýzu z hlediska všeobecně jazykového. V překladu se dá tedy nejenom hodnotit stránka jazyková (gramatika), ale také stránka odborná (překlady z německého práva, ekonomie, vědy, průmyslu, techniky, atd.)

Překlady z němčiny: statistika

Jak postupovat posléze, máme-li překladatele vybraného:Většina překladů a komunikace s překladatelem, za předpokladu, že je již takový k dispozici, probíhá dnes výhradně elektronicky. Poptávající kontaktuje překladatele telefonem, nebo E-mailovou cestou a překlad zasílá E-mailem (mimo překlady k ověření, tedy poptávkou po soudním tlumočníkovi ruského jazyka) a zpětně jej obdrží stejnou cestou. Nejčastějšími překládanými obory co do množstevní statistiky (z německého jazyka), patří: technické obory + chemie + medicínské technické obory.

Pro překlad překlad do němčiny – nás naši klienti zpravidla kontaktují ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,