Chemický zákon a příprava listu

  • 12.1.2023
Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požradovaném jazyce, kontrola grafického návrhu.

České a slovenské bezpečnostní listy a etikety. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Překlad bezpečnostního listu z/do anglického jazyka: CHEMICKÝ ZÁKON: Odborně způsobilé zpracování Bezpečnostních listů pro chemické látky a / nebo přípravky a / nebo směsi – zkráceně nazváno, jako (BL). To vše zpracováno ve smyslu platných Nařízení ES REACH (1907/2006 ES) a podle Nařízení Komisie EÚ 453/2010 o požadavcích na bezpečnostní listy a zákona 440/2008 Sb.o chemických látkách a přípravcích (jinak také oborově pojímáno, jako chemický zákon). Příprava anglických a německých verzí Bezpečnostních listů (Material Safety Data Sheet) pro české a slovenské výrobce (tedy příprava slovenských a českých verzí bezpečnostních listů z anglických a německých dodaných podkladů – výrobcem nebo dovozcem).

Klasifikace nebezpečnosti

Nadále služba Klasifikace nebezpečenstva a rizik chemických látek a přípravků. Příprava etiket a označení pro obaly chemických výrobků podle požadavků platné legislativy. Registrační dokumentace pro biocídní přípravky a příprava etiket společně s bezpečnostním listem anebo extra / příbalové informace.

Příprava bezpečnostních listů

Příprava bezpečnostních listů z cizojazyčných podkladů jakými např. anglické nebo německé části nebo celé BL: Překlad bezpečnostního listu (BL) z angličtiny. Bezpečnost v chemii – angličtina: překlad. Bezpečnostní list – a angličtina: Pro dovozce produktů obsahujících nebezpečné látky na trh dané země, v tomto případě na anglický, je nezbytné, aby byly provázeny bezpečnostním listem v úředním jazyce, tedy v angličtině. Jak bezpečnostní list vypadá i jaké bude jeho znění v překladu, je ukotveno ve směrnicích EU a samozřejmě i v příslušných ustanoveních české legislativy.

Překlad / příprava bezpečnostního listu z angličtiny

Výrobce přípravků této klasifikace musí poskytnout údaje k zacházení s nimi svým zákazníkům – odběratelům, aby je tito mohli uvést na trh. Právě tyto případy žádostí o překlad bezpečnostního listu (BL) z angličtiny patří mezi nejčastější. Nejčastějšími poptávajícími po lokalizaci bezpečnostních listů, jsou u nás čeští a slovenští dovozci a výrobci. České a slovenské Bl tvoří až 70 % poptávky po našich službách. Ostatní časté lokalizace se provádějí do angličtiny a němčiny – asi 20 % a zbytek pak připadá na další jazyky: maďarština, francouzština, polština, rumunština, italština.

Osoba způsobilá

PŘEKLAD / PŘÍPRAVA BL A KONTRA-PRODUKTIVITA V PŘEKLADECH BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ: Je nezbytností dodržovat stanovené náležitosti při oboustranných překladech, jak ze tak do cizího jazyka, tedy angličtiny, které, s přihlédnutím k povaze látek, jsou mimořádně důležité a nelze v nich chybovat. Přeložit bezpečnostní list je v kompetenci Osoby způsobilé k přípravě BL nebo také legislativního specialisty uvádění nových výrobků na trh – prostý překlad pozbývá v takovém případě smysl a je kontraproduktivní (tj. jeho cena za překlad je vyšší, překlad není právně způsobilý a může dovozci při případné kontrole ze strany životního prostředí nebo ČOI přivodit jen problémy. Oproti tomu, nelegislativní překlad z chemie (tj. laboratoř, organika, biochemie apod.) tam lze využít služeb překladatele znalého, jenž má minimálně dobré technické povědomí o dané problematice, nebo ideálně překladatel s osobní zkušeností či praxí v oborech, jakými jsou například chemie, farmacie, výroba biologických produktů, baterií, výroba benzínu a jiné.

Chemický zákon + bezpečnostní list

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu z/do anglického jazyka, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Chemický zákon a příprava listu