Dodatky a smlouvy: jejich překlad z/do angličtiny

V překladech evidujeme a reagujeme na specifický právní úzus v každém jazykovém prostředí zvlášť. Eventuality a návrhy konzultujeme s klientem v reálném čase. Klienta o změnách/návrzích informuje sám překladatel, neboť ten sám se nejlépe v daném textu již zorientoval a může tedy s majitelem textu nejpřesněji probrat detaily - bez informačních šumů. Expresní kontakt: 608 666 528

Překlady smluv do angličtiny a překlady dalších dokumentů s ověřením, i bez ověření. PŘEKLADY DODATKŮ KE SMLOUVÁM – TÉŽE SE ZNALECKÝM RAZÍTKEM. Expresní kontakt: 608 666 528

Smluvní vztah dvou protistran doprovází dodací podmínky a je aktualizován různými dodatky (Smlouvy překlad z/do angličtiny). Jejich překlad z nebo do angličtiny má stejnou váhu jako překlad samotné smlouvy.

Překlad smluv z/do angličtiny

Nepochopení či nepřesný překlad dodacích podmínek může vést ke komplikacím s dodavateli. Velmi často jsou směrodatné informace uvedeny právě až v těchto dokumentech. Překlady smluv z/do angličtiny vypracováváme se soudním ověřením nebo bez něj, ale ve stejné kvalitě. Překlad smlouvy je možné realizovat v režimu: expres, nebo velmi expresně (Smlouvy překlad z/do angličtiny). Za velmi expresní překlad do angličtiny, lze považovat, překlad krátké smlouvy za 1 pracovní den (např. 5 – 8 normovaných stran).

Smlouvy: překlad z/do angličtiny

I k překladu dodatků (amendment) či dodacích podmínek (delivery terms) z nebo do angličtiny musí překladatel přistupovat s patřičnou pozorností i odborností. Přesné nastudování práv a povinností odběratele a dodavatele, tedy supplier´s and customer´s rights and liabilities, je zárukou úspěšné spolupráce. V překladech evidujeme a reagujeme na specifický právní úzus v každém jazykovém prostředí zvlášť. Eventuality a návrhy konzultujeme s klientem v reálném čase. Klienta o změnách/návrzích informuje sám překladatel, neboť ten sám se nejlépe v daném textu již zorientoval a může tedy s majitelem textu nejpřesněji probrat detaily – bez informačních šumů.

VŠEOBECNOSTI K PŘEKLADŮM SMLUV A K PŘEKLADŮ SE SOUDNÍM OVĚŘENÍM

Překlady smluv do angličtiny se znaleckým razítkem realizujeme na území Praha 1 až Praha 4 a dále dohody se zákazníkem: Praha 10, Praha 7 apod. Termíny pro dodání úředního překladu se znaleckým razítkem: činí v běžném režimu cca 2 pracovní dny (zpravidla deklarujeme 1-3 pracovní dny, pokud není poptávka po expresním překladu). Naproti tomu expresní termín pro dodání úředně ověřeného překladu: může být otázkou 1 hodiny, 2 hodin – 370 minut apod. Nadále realizujeme: Překlad prohlášení, překlad certifikátu o shodě, překlad úřední plné moci.

Žádáte-li překlad jakékoliv smlouvy z cizího/do cizího jazyka, kontaktujte nás ZDE. 

Překlad hypoteční smlouvy z německého jazyka

 

 

Share ButtonŠtítky: , ,