Klasifikace směsi

  • 17.10.2020

Aktualizace registrace směsí: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

U klientem dodaných produktů se vyskytuje významný problém v podkladech:

Výrobce píše, že směs není klasifikovaná jako nebezpečná, zároveň však uvádí, že se jako nebezpečná klasifikuje (označení H317 a H335). To je
evidentní nesmysl, protože buď je směs klasifikovaná jako nebezpečná, a pak se tak označuje, nebo není klasifikovaná jako nebezpečná, a pak
by ani neměla být ani tak označována.  Ve složení přitom nejsou žádné informace, které by vedli k tomuto označení. Zároveň také chybí grafické symboly nebezpečnosti (vykřičník v červeném čtverci). Je potřeba to prokonzultovat s výrobcem, proč je výrobek označen větou H317 a H335 přitom chybí příslušný grafický symbol. Vysíláme ke klientovi dotaz, zda-li máme toto označení přehlížet?

Share Button
Zařazeno do témat: ,