Odborná slovní zásoba angličtina – finance / vzdělání / právo / obchodní společnosti

  • 29.1.2021
Překlady smluv do angličtiny: Soudní tlumočník anglický jazyk Praha 1, 2, 3 až 22. Soudně ověřené překlad úředních listin a ověřovacíh doložek. Překlady smluv, rodných listů, výpisů, maturitních vysvědčení. Tel: +420 608 666 582.

Překlady angličtiny: Zkušená skupina v týmu pro anglický jazyk vyhotovuje jedny z nejkvalitnějších překladů na trhu. Od medicínských překladů od lékařů, až po překlad běžnější z oblasti obchodu, moderních technologií apod. Taktéž překlad soudně ověřené ve všech městech ČR. Rychlý kontakt na překladatele anglického jazyka: 608 666 582

Základní slovní odborná zásoba pro překlad angličtiny tak, jak ji přináší praxe. Představujeme několik základních slovíček z různých překladů posledního týdne.  Základní odborná slovní zásoba angličtiny: Akademik – Academic, Vzdělání – Education, Administrativa – Administration, Finance – Finance, Hotovost – Cash, Příjmový doklad – Cash Receipt, Faktura – Invoice, Právo – Justice, Právník – Lawyer, Právní obhajoba – Defence, Občanské právo – Civil Law/Right, Obchodní právo – Commercial Law, Obchodní společnost – Trading company, Společnost s r. o. – Company Ltd., Off shore společnost – Off shore company.

TECHNICKÉ PŘEKLADY ANLGIČTINY: SK, PL, RU

Prostřednictví technické práce anglického překladu, tj. překladu z zdrojové angličtiny (překlad ze slovenštiny a češtiny) (anebo jako zdrojové angličtiny a překladu do slovenského jazyka (týkalo se dvou protokolů) + jazyky dále, jako SW, PL, EN,, RU (týkalo se 6 protokolů z celkových 86, jako výsek zakázky převažující, jako: překlad do anglického jazyka)).

Překlady technické a bezpečnostní: MSDS – angličtina

Tyto související parametry, jsou rozvrženy v .xls a obsahují legislativou určené bezpečnostní a technické informace k technickým překladům. Také protokoly pro překlad (technický překlad angličtina / slovenština// angličtina – slovenština, čeština // angličtina – technická slovenština, čeština a ruština) o testu jsou ve formátech .xls. Protokol o zkoušce obsahuje termíny k překladu jako: Název distributora na český trh, Název technologického výrobku na český trh distribuovaného, Šarže. Obsahuje položky jako: Testy jsou dodávány dle zkušebního předpisu výrobce a distributora (jeho/jejich překlad), Otestování shody s technickým písemným materiálem, Zkoušky ochrany, atd.

 Žádáte-li odborný překlad od týmu překladatelů – kontaktujte nás ZDE
Share Button
Zařazeno do témat: , , ,