Soudní překlad do angličtiny: Express

  • 7.3.2018
 
Soudní překlad z/do angličtiny pro vás náš tým kolegů vypracuje bez zbytečných průtahů a většinou i na počkání. Jsme k dispozici ve všední pracovní den i o víkendech či i ve večerních hodinách. Jsme tým více, jak 60 soudních tlumočníků, mezi nimiž více jak 12 kolegů pro anglický jazyk v celé ČR. V rámci anglického jazyka provádíme překlad: všech dokladů pro úřady, dokladů obchodních.Soudní překlad v Praze pro anglický a německý jazyk. Profesionální tlumočení smluv do angličtiny: Specializovaný soudní tlumočník pro anglický jazyk dostupný v Praze 1, 2, 3 až 22. Ověřené překlad úředních dokumentů včetně ověřovacích doložek. Nabízíme překlad smluv, rodných listů, výpisů z rejstříku a maturitních vysvědčení. Kontaktujte nás na: +420 608 666 582.
 

Soudní překlad: angličtina + němčina

Většina expresních překladů proběhne v režimu expresní poptávky (Soudní překlad do angličtiny: Express), ke spokojenosti klienta. Nejpoptávanější lokalitou pro soudní překlad z nebo do angličtiny v režimu express proběhne na území Prahy. Konkrétně pak: Praha 1, Praha 2 a Praha 3. Soudní překlad předáváme svázané s originálním dokumentem: tj. přímo originálem českého nebo anglického dokumentu, anebo s jeho ověřenou kopií. Méně časté varianty, jsou svaz: s obyčejnou kopií, nebo pořízení kopie PDF a její zaslání na E-mail klienta.

DALŠÍ NABÍDKA PŘEKLADŮ Z/DO ANGLIČTINY

SOUDNÍ PŘEKLADY: JAZYKY +

🌍 V srdci evropské metropole, v Praze, se nachází centrum odborných překladů, které se specializuje na kombinované jazykové služby. Kombinace angličtiny s němčinou je po výběru ruština-angličtina-čeština druhou nejvyhledávanější službou. 🇬🇧🇩🇪🇷🇺🇨🇿 Tento trend svědčí o rostoucím zájmu firem a jednotlivců o vícejazyčnou komunikaci. Zákazníci v centru Prahy mohou využít komplexních překladatelských služeb v rozsahu: čeština-latina-angličtina-němčina, s možností expresního soudního překladu do angličtiny. 🚀📜 V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem i o další jazykové kombinace, zejména francouzštinu, ruštinu, portugalštinu, maďarštinu, bulharštinu, slovinštinu, švédštinu, turečtinu, španělštinu, holandštinu a mnoho dalších. 🇫🇷🇷🇺🇵🇹🇭🇺🇧🇬🇸🇮🇸🇪🇹🇷🇪🇸🇳🇱 Naše služby pokrývají celou škálu jazykových potřeb a jsme připraveni vám nabídnout rychlé a precizní překlad v různých kombinacích jazyků s úředním razítkem! 🌐📚🔍

Komplexní překladatelské služby v srdci Prahy

📜 V metropoli, v srdci Prahy, najdete odborné centrum pro překlad, které kladou důraz na preciznost a kvalitu. Ať už potřebujete překlad smluv 🤝, maturitních vysvědčení a diplomů 🎓, plných mocí 👩‍⚖️ nebo dokonce výpisů z rejstříku trestů ⚖️ a obchodního rejstříku 📈, jsme zde pro vás. Překládáme také obchodní smlouvy, dodatky k nim a mnoho dalších důležitých dokumentů. A co víc? Nabízíme také ověřené překlad, které vám garantují správnost a přesnost v jazycích, jako je angličtina 🇬🇧, ruština 🇷🇺, němčina 🇩🇪, arabština 🇸🇦 a samozřejmě i slovenština 🇸🇰. Ať už sídlíte v Praze 1, 2, 3, nebo 4, vždy budete mít k dispozici překlad smluv s ověřením a profesionálním přístupem.🌐✍️🔐

Expresní ověřené překlad v nočních hodinách – Praha

V Praze nabízíme unikátní službu nočního expresního ověřeného překladu, která je ideální pro ty, kteří potřebují urgentně přeložené dokumenty v nestandardních hodinách. Tato služba je často vyhledávána zejména v situacích náhlých nebo krátce plánovaných cest, kdy klient potřebuje mít dokumenty okamžitě v ruce. Příkladem může být překlad dvou rodných listů s apostilou v jazycích jako ruština, angličtina, němčina či italština. Pokud nám poskytnete dokumenty k překladu do 20:00, dokážeme vám hotový a ověřený překlad předat už ve 24:00. Vaše spokojenost a pohodlí jsou pro nás na prvním místě! 🌙✈️📜🕛

Angličtina v kontextu právních a úředních dokumentů

Jazyková specifika překládání právních a úředních dokumentů do angličtiny vyžadují znalost specifických terminologií a frází. Angličtina, zejména ta britská, má hluboké kořeny v právní terminologii, což je důsledkem historie a vývoje anglického práva. Mnoho právních pojmů má latinský původ a v anglickém kontextu zůstávají nezměněny, zatímco některé pojmy mají unikátní anglické vyjádření, které nemá přesný ekvivalent v jiných jazycích. Překlady těchto dokumentů proto vyžadují důkladnou znalost odborné terminologie a cit pro jazykovou nuanci.

Při překládání právních dokumentů je klíčové uchovat jejich formální a odborný charakter. To zahrnuje zachování původního významu, ale také zajištění, aby byl text v cílovém jazyce srozumitelný a odpovídal standardům daného jazykového prostředí.

Odborný slovníček:

  • Apostila (Apostille): Ověřená doložka připojená k úřednímu dokumentu za účelem ověření jeho autenticity v mezinárodním kontextu.
  • Contract (Smlouva): Písemná nebo ústní dohoda mezi dvěma stranami týkající se poskytnutí služeb, prodeje zboží atd.
  • Power of Attorney (Plná moc): Dokument, kterým jedna osoba uděluje jiné osobě právo jednat v jejím jméně v konkrétních záležitostech.
  • Notary Public (Notář): Osoba oprávněná ověřovat podpisy, přijímat prohlášení a vykonávat další úřední úkony.
  • Affidavit (Čestné prohlášení): Písemné prohlášení potvrzené přísahou před oprávněnou osobou, často notářem.
  • Registry (Rejstřík): Úřední seznam nebo databáze obsahující informace o lidech, věcech nebo událostech.
  • Decree (Rozhodnutí): Formální a konečné rozhodnutí soudce týkající se žaloby či návrhu.

Důležitost správného výběru slov a jejich interpretace v cílovém jazyce nemůže být přehlížena, zejména v právním kontextu, kde může i nejmenší nepřesnost mít vážné důsledky. 📚🖋🌐

Tým soudních tlumočníků pro angličtinu Praha, kontakt ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,