Překlady z ruštiny do češtiny

  • 29.1.2021
Obchodní překlad/переводы в области бизнеса. Ruské expresní překlad z medicíny, překlad smluv obchodních a občanských z ruského jazyka. Překlady smluv v expesním vyhotovení. Základna více, než 15 překladatelů a soudních znalců ruského jazyka. Jeden z našich kolegů - tlumočník jazyka ruského - je vždy k dispozici pro tlumočení v a ověřené překlad. Ověřené překlad z/do ruského jazyka v pracovní dny/o víkendech. Pro expresní kontakt a informace nás volejte zde: 608 666 582

Obchodní překlad/переводы в области бизнеса. Ruské expresní překlad z medicíny, překlad smluv obchodních a občanských z ruského jazyka. Pro expresní kontakt a informace nás volejte zde: 608 666 582

Překlad smluv z ruského do českého jazyka dle standardů pro překládání smluv občanských, obchodních. Překlady smluv z ruštiny jsou vyhotovovány překladatelem jmenovaným soudem pro ruský jazyk. Překlady smluv z ruštiny do češtiny mohou být opatřeny razítkem soudního tlumočníka.

Překlady rodných listů, plných mocí – ruština

Překlady dokladů z ruštiny do češtiny (rodné listy, pasy, školní doklady, vyjádření orgánů veřejné moci, institucí, akademií atd.) jsou opatřeny razítkem soudního tlumočníka pro jazyk ruský. Překlad z ruštiny do češtiny – doklady. Překlady plných mocí do ruštiny realizujeme i v EXPRESNÍM režimu, což obnáší možnost obdržet překlad PLNÉ MOCI do cca 120 minut nebo i dříve. Překlady smluv v expresním vyhotovení. Základna více, než 15 překladatelů a soudních znalců ruského jazyka. Jeden z našich kolegů – tlumočník jazyka ruského – je vždy k dispozici pro tlumočení v a ověřené překlad. Ověřené překlad z/do ruského jazyka v pracovní dny/o víkendech.

Překlad z ruštiny do češtiny – technické manuály (návody)

Překlady manuálů z ruštiny do češtiny jsou vyhotovovány jedním, nebo více překladateli (závisí od objemu překládaného materiálu). Překlady z ruštiny do češtiny v rámci technických manuálů mohou být vypracovávány se zapojením  CAT nástroje, tedy synchronizačního softwarového nástroje určeného pro překlad.

Překlad PRÁVNÍCH DOKUMENTŮ z/do ruštiny

Právní dokumenty (smlouvy, studie, rozhodnutí soudů, výpovědi, vyjádření právních orgánů a institucí) z ruštiny jsou do češtiny překládány překladatelem zaměřeným na odborné překlad v oblasti ruského a českého práva. Webové stránky, prezentace jsou do češtiny z ruštiny překládány překladatelem specializujícím se na oblast webového marketingu, překlad webových stránek, E-shopů apod. Jedná se o překlad kreativněji zaměřený s nutnou pokročilou znalostí internetu a vyhledávacích mechanismů jak v ruském, tak v českém jazyce. Překlad z ruštiny do češtiny – webové stránky.

Překlad z ruštiny – věda/technika / FARMACIE

Vysoce sofistikovaný překlad z oblasti vědy probíhající ve směru ruština – čeština je překlad, kterého se ujímá odborník zaměřený na vědecké texty a teorie, odborník jehož obsahem zájmu jsou nejnovější poznatky z vědeckého světa a technického pokroku. Překlad z ruštiny do češtiny – medicína, farmacie: Odborné zaměření překladu z ruštiny do češtiny v oblasti farmacie probíhá na základě nejnovějších trendů v oboru medicína a farmacie, studiem nejaktuálnějších trendů na poli odborném i obchodním v těchto vysoce sofistikovaných disciplínách.

EKONOMICKÉ a MARKETINGOVÉ překlad do ruštiny

Obory jako ekonomie a marketing probíhají při překladech z ruštiny jak v úrovni teoretické, tedy ekonomické vědy, nebo na úrovni praktické, kdy jsou řešeny marketingové otázky a tedy překládána témata z oborů jako je marketing, nebo socio-marketing. Odborník překládající textu z ruštiny v oboru marketing-ekonomie, je odborník specializovaný na několik příbuzných oblastní, jakými jsou: sociologie, ekonomie, právo atd.

Rozsáhlé překlad: z ruštiny – lokalizace software

Lokalizace software a překlad z ruštiny do českého jazyka je oblastní striktně technickou-informační, tedy kombinace IT a technických znalostí. Překlad a lokalizace software z ruštiny do češtiny probíhá velmi často za použití CAT nástrojů, jakými jsou např. Trados.

Žádáte-li překlad z ruštiny do češtiny v jakémkoliv oboru – kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , , , ,