Překlad 1 strany diplomu z ruštiny: ruský klient

  • 26.8.2013

Vedle překladů maturitních vysvědčení se k nám na druhé straně dostává, snad dalo by se už i říci, naše druhá specializace na poli ověřených překladů (заверение) – totiž překlad vysokoškolských diplomů z ruštiny. Toto vypracováváme ze 100 % pro ruské klienty. Poslední klientka z dnešního rána si přála překlad pouze titulní, 1. strany diplomu/университетский диплом. Expresní překlad […]

Zařazeno do témat: , ,

Set překladů z ruského do německého jazyka

  • 19.8.2013

Smlouvy (контракт/договор) a technická dokumentace: to byly komponenty zakázky pro ruského klienta, který si opět přál překlad v tomto jazykovém módu. Překlad z ruštiny do němčiny patří k jedněm z nejnáročnějších. Náš německý kolega a ruský filolog se tématem zabývá celá dlouhá tři desetiletí a našim klientům předává jen tu nejlepší práci. Zadání překladů z […]

Zařazeno do témat: , , ,

Výpis trestního rejstříku/Führungszeugnis – ověřený překlad do němčiny

  • 27.7.2013

Různé výpisy z rejstříků, nejenom ty občanské, jako právě tento, ale i výpisy obchodní patří do kategorie velmi častých překladů, které po nás klienti žádají. Překlad s ověřením z/do německého jazyka v rámci výpisů, pro naše klienty provádí naše kolegyně v centru Prahy a je k dispozici i v mimopracovní dny. Jsme k dispozici našim klientů […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady dokladů

  • 23.7.2013

Učinili jsme dohodu o spolupráci s několika vysokými školami (Dohoda se 6 vysokými školami o překladech dokladů) ve věci překladu dokladů pro zahraniční studenty pobývající a studující v ČR. Dohoda se týká překladů: dokladů o vzdělání (vysvědčení, diplomy), potvrzení o studiu (справка об учебе), seznam uskutečněných zkoušek (potvrzení o vykonaných zkouškách). Překlady vysvědčení, diplomů: němčina […]

Zařazeno do témat: , , , , ,

Hемецко-русский перевод

  • 19.7.2013

  Русско-немецкие переводы/německo ruské, nebo-li rusko německé překlad = všechny překlad, jak „holých textů“, tak textů vznikajících spíše z titulu úřednosti, tedy překlad tzv. úřední. Русско-немецкие переводы/v Praze jsou velmi častou variantou požadavku klientů cestujících přes Prahu z Ruské federeace do Německé spolkové republiky (Русские в Германии), nebo nějakým způsobem ze stavu věcí majících co se […]

Zařazeno do témat: , ,