Překlad manuálu do švédštiny

  • 11.11.2017

6. překlad do švédštiny od začátku minulého týdne (překlad manuálu do švédštiny): tabulka ve Wordu a manuál: Další, svým způsobem specifický, požadavek na překlad do švédštiny k nám vyslal další ze stálých klientů. Jedná se o překlad asi 42 normostránek ve dvou typech řazení ve Wordu. První soubor je klasickým manuálem a druhý je tabulkou, […]

Zařazeno do témat: , ,

Automobilové motory: manuály k montáži – 1500 stran

  • 10.11.2017

Po předchzím technickém překladu 55 normovaných stran překladu z němčiny u nůžkového zvedáku, se náš kolega pouští do dalšího technického překladu z oblasti přímého automobilového průmyslu. Jedná se o překlad opět z němčiny – konkrétně manuálů k monáži motorů. Překlad našemu kolegovi zabere nepoměrně delší dobu, jelikož se jedná o neúměrně rozsáhleší práci – konkrétně […]

Zařazeno do témat: ,

Svižný překlad manuálů z anglického jazyka: formáty .doc i .pdf

  • 10.5.2014

Velmi rychlé zpracování manuálů provádí náš dceřiný tým zaměřený přímo na překlady manuálů z anglického jazyka (různé typy formátů: .doc, .pdf, .dwg, .ppt apod.). Velikou devízou však zůstává fakt, že na manuálu, dovolují-li to možnosti, pracuje vždy jeden překladatel (cca 6 – 12 hodin denně, standardní norma 8 hodin). Technické možnosti překladu: CAT i CAD […]

Zařazeno do témat: ,

Rychlý překlad manuálu do angličtiny: čtvrtek – neděle

  • 6.2.2014

Klient se na nás obrátil dnes brzy ráno s požadavkem expresního překladu manuálu do anglického jazyka: poptával termín překladu u manuálu, jehož obsah jsme hodnotili již několik dní předem. Jedná se o manuál dlouhý 13 „normostran“ s termínem překladu do neděle, tedy za dobu cca 3 – 4 dní. Tento termín jsme schopni vzhledem k […]

Zařazeno do témat: , ,

Dokončení manuálu zdvižné plošiny: překlad z němčiny

  • 4.2.2014

Kolega se k překladu po dokončení manuálu vyjádřil definicí: „příjemná práce“. Jednalo se o překlad s názvem: zdvižná plošina. Rozsah: 90 stran ve wordu. Překládaná část: 15 NS. Typologie manuálu: zdvižná plošina pro servis automobilů. Překlad konkrétních částí: popis součástek plošiny, popis postup práce s automobilem na plošině, popis a překlad seznamu náhradních dílů, překlad […]

Zařazeno do témat: , ,

Termíny pro překlady manuálů do turečtiny: obsluha, montáž, výkresy

  • 2.2.2014

U překladů do turečtiny je nutno rozlišovat dle rozsahu překladu. U turečtiny se setkáváme celkem se 3 typy délky překladů. Jsou to velmi krátké a zpravidla urgentní překlady do turečtiny z českého jazyka, které klient žádá nezřídka kdy také současně mimo turečtinu, přeložit také do angličtiny. Tyto krátké překlady jsou vyžadovány zpravidla do 24 hodin […]

Zařazeno do témat: , ,

Technické překlady – štítkování: EN, CZ

  • 26.1.2014

Při překladu do švédštiny vycházíme vždy ze dvou jazykových verzí, bud je to čeština, anebo angličtina. Tentokrát jsme obdrželi návody v češtině i angličtině a čekáme jen na vyjádření klienta ohledně započetí překladu. Po podrobnějším prozkoumání shledáváme několik charakteristických vlastností u návodů a grafických materiálů. Technické překlady: formáty, postup pracování Montážní elektrodokumentace je nám zasílána […]

Zařazeno do témat: , ,