Překlady posudků do němčiny

  • 22.11.2018

překlady posudků do němčiny překlady se soudním ověřením překlady lékařské překlady pro praktické lékaře expresní kontakt: 608 666 582 Tento pátek odevzdáváme již v pořadí 6. posudek pro našeho pojišťovacího partner v rámci znaleckých překladů s odborným obsahem a překladů s titulaturou: soudní překlad. Naše 2 zkušené kolegyně vypracovávají znalecké překlady do němčiny intenzitou, pro […]

Zařazeno do témat:

Soudní tlumočník ruského jazyka – присяжный переводчик чешского языка

  • 3.3.2018

Soudní tlumočník pro vás vypracuje kvalifikovaný překlad za cenu, která odpovídá překladům „na přímo“, tedy bez zprostředkovacích poplatků. Naši kolegové soudní tlumočníci pro ruštiny sídlí ve všech hlavním městech i mimo ně. K soudnímu překladu budete potřebovat kopii/ověřenou kopii vašeho dokladu v ruském, nebo českém jazyce. Soudní tlumočník provede zápis do tzv. tlumočnického deníku o provedení vašeho překladu […]

Zařazeno do témat: ,

Úřední překlad do německého jazyka

  • 22.12.2014

Ověřený úřední překlad do německého jazyka po nás právě telefonickou cestou žádal 8 doložek ověření podpisu na identických dokumentech. Slovní požadavek a formulace problému zněl: Smlouva o zřízení zástavního práva podílu ve společnosti s ručením omezeným – 8 krát vidimační doložka a pouze překlad této, pokaždé s jiným pořadovým číslem. Klienti posléze do E-mailu uvedli: […]

Zařazeno do témat: ,

Tlumočení němčina: Tlumočení svatby

  • 1.7.2014

Od naší kontaktní klientky jsme dnes obdrželi děkovný mail, vyzývající nás k dalším úkonům a povinnostem. Ten zněl: Zasíláme Vám souhrn dnešní chůzky se sl. soudní tlumočnicí německého jazyka. Tlumočnice nám vysvětlila, jak pracuje a kolik její služby stojí. Jedná se o služby: tlumočení do německého jazyka při svatebním obřadu a překlad dokumentů s razítkem […]

Zařazeno do témat:

Soudní tlumočení němčiny, angličtiny/ francouzštiny, polštiny

  • 10.9.2013

Angličtina jako 3. nejmluvenější jazyk světa. Akademičtí překladatelé hostí ve svém týmu 12 překladatelů anglického jazyka, z toho 6 soudních tlumočníků pro angličtinu. Akademičtí překladatelé jsou všichni filologicky či překladatelsky vzdělaní v oboru – překladatelství angličtiny, nebo anglický jazyk a literatura. Soudní tlumočení němčiny + překlad Němčina: Jazyk našich západních sousedů je jednou z dominant Týmu akademických překladatelů. Soudní tlumočník […]

Zařazeno do témat: , ,

Soudní tlumočení

  • 25.8.2013

Soudní němčina II / 6 tlumočníků v pražském týmu: Soudní tlumočník může pochopitelně tlumočit v běžném životě i např. obchodní jednání, ale tam může být v roli tlumočníka běžného – ale ne méně odborného. Tedy odborníka, který pracuje např. ve svém druhém oboru a tím může být: tlumočení obchodních jednání tlumočení valných hromad apod. tlumočení […]

Zařazeno do témat: ,

Soudní němčina – III / celkem 12 tlumočníků

  • 25.8.2013

Dalšími výrazy pro označování soudního tlumočníka používané mezi lidmi jsou: úřední překladatel, překladatel s razítkem. Naopak tomu pojmy vymezující charakter ověřeného překladu jsou tyto: překlad s razítkem, překlad od znalce, překlad úřední / Ověřené překlady NĚMČINY: Praha 1 (Praha 2, Praha 3). Expresní překlad do němčiny (překlady smluv, překlady plných mocí, překlady rodných a úmrtních […]

Zařazeno do témat: ,

Ověřený překlad z ruštiny do němčiny – part II

  • 19.8.2013

Naši kolegové překládají s ověřením veškeré doklady, listiny z ruského do německého jazyka. Jedná se tedy o ověřený/soudní překlad mezi dvěma cizími jazyky. Z ruštiny do němčiny nejčastěji překládají tyto doklady: vysokoškolský diplom (překlad do ruštiny a němčiny, anebo překlad z ruštiny/němčiny do němčiny/ruštiny), rodný list (překlad do ruštiny a němčiny, anebo překlad z ruštiny/němčiny […]

Zařazeno do témat: , , ,