Úplné či částečné podklady bezpečnostních listů

  • 28.10.2021

Překlady bezpečnostních listů/Překlady z/do angličtiny jsou nejčastější kategorií vydání nových bezpečnostních listů. Je tomu proto, že podklady / složení výrobků směsí, pro které bezpečnostní listy vydáváme – jsou doprovázeny nejčastěji podklady, které jsou v takové či oné podobě, vždy v anglickém jazyce. PODOBA PODKLADŮ PRO LOKALIZACI NOVÉHO LISTU Daná podoba – to je kvalita podkladů […]

Zařazeno do témat: ,

Bezpečnostní list – překlad do 6 jazyků (slovenština)

  • 28.10.2021

Dá se v podstatě říci, že veliké množství BL přeložených za posledních pár měsíců vedlo k rozšíření nabídky (na základě poptávky) i o další jazyky, těmi jsou: slovenština a polština. Zvládneme tedy problematiku jak do češtiny, angličtiny, němčiny, italštiny, tak také do slovenštiny a polštiny. U BL poskytujeme slevu za opakování schématu v listu – […]

Zařazeno do témat: ,

Vytváření bezpečnostních listů

  • 8.10.2021

Provádí odborník na tuto tématiku, osoba odborně způsobilá – v našem týmu pracují 2 osoby způsobilé pro vytváření bezpečnostních listů. Jednou z nich je PharmDr. Schwarz. Tým PharmDr. Schwarze, skládající se ze 2 osob odborně způsobilých a 2 legislativních pracovníků, vytváří bezpečnostní listy (řeší nadále: balení, klasifikace, normy, etikety, registrace) dle požadavků našich zákazníků + […]

Zařazeno do témat: , ,

Kontrola bezpečnostního listu

  • 8.10.2021

Jak probíhá kontrola / aktualizace bezpečnostního listu Samotnou kontrolou se rozumí proces, kdy my nejprve obdržíme od zákazníka set bezpečnostních listů a uvedeme zákazníkovi nějaká doporučení pro jejich aktualizaci. V nějakém konkrétnějším případě, se můžeme bavit o nastalé situaci, kdy zákazník dodá podklady anebo bezpečností listy a my mu zcela jistě uvedeme, které je třeba […]

Zařazeno do témat: , ,

Zadání lokalizace bezpečnostních listů

  • 30.9.2021

Objednávka lokalizace bezpečnostních listů do slovinštiny (lokalizace pro naše zákazníky = získání zákonné legislativní verze bezpečnostního listu pro země Slovinsko – Chorvatsko): „Navazuji na naši komunikaci ohledně objednávky lokalizace bezpečnostních listů a štítků ze září 2016 (1. objednávka) (v příloze). Objednáváme u vás tímto aktem následující bezpečnostní listy – viz přiložený seznam v Excelu  – […]

Zařazeno do témat: , ,

Aktualizace bezpečnostních listů do rumunštiny

  • 18.8.2021

Aktualizace bezpečnostních listů do rumunského jazyka: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů. Vystavení nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům. Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, […]

Zařazeno do témat: , ,

Aktualizace bezpečnostních listů

  • 20.6.2021

aktualizace bezpečnostního listu a registrace směsi do systému chlap ceny aktualizace listů od 1650 Kč za list registrace směsi od 350 Kč za 1 směs expresní kontakt: 608 666 582 Registrace bezpečnostního listu Aktualizace bezpečnostních listů: České (Ergo 9190 – Čistič a odmasťovač) a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na […]

Zařazeno do témat: , ,

Lokalizace bezpečnostních listů

  • 10.5.2021

chemický zákon 350/2011, Sb. nařízení CLP 1272/2008/EC nařízení REACH 1907/2006/EC nařízení o detergentech 648/2004/EC nařízení o biocidech 528/2012/EC etikety notifikace Poslední poptávka na lokalizaci bezpečnostních listů dle jazykový a legislativních národních pravidel přišla na lokalizaci listu do italštiny. O týden později pak do angličtiny. V prvním případě ( BEZPEČNOSTNÍ LIST – SYNHYDRID Vydání: 14) pak […]

Zařazeno do témat: , ,